Lĩnh vực     : Phát triển thẩm mĩChủ đề        :Nghề nghiệp- Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Hoạt động :Tạo hình     Đề tài: Sáng tạo cùng mẹt treĐối tượng: 3-4 tuổiThời gian: ...