Địa chỉ: Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đại Xuân

Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
bnh-quevo-mndaixuan@edu.viettel.vn